Phí chuyển tên miền về WINNET

Phí chuyển (transfer) tên miền về WINNET

Đối với tên miền Quốc tế

TÊN MIỀN QUỐC TẾ Phí chuyển đổi Chuyển tên miền về WINNET
Dịch vụ duy trì tên miền/năm đầu
.com Miễn phí 240.000đ
.net Miễn phí 260.000đ
.org Miễn phí 280.000đ
.info Miễn phí 330.000đ
.biz Miễn phí 435.000đ
.ws Miễn phí 686.000đ
.top Miễn phí 280.000đ
.xyz Miễn phí 289.000đ
.shop Miễn phí 809.000đ
.asia Miễn phí 349.000đ

Đối với tên miền Việt nam

TÊN MIỀN VIỆT NAM Phí chuyển đổi Phí duy trì Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền chuyển đổi + sử dụng năm tiếp theo
0 1 2 3 = (1+2+3) + (3*10%)
.vn Miễn phí 350.000đ 100.000đ 460.000đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn Miễn phí 250.000đ 100.000đ 360.000đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn Miễn phí 150.000đ 100.000đ 260.000đ
.name.vn Miễn phí 30.000đ 20.000đ 52.000đ
.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/ .thanhhoa.vn/ .binhduong.vn/ .kontum.vn/ .thuathienhue.vn/ .binhphuoc.vn/ .laichau.vn/ .tiengiang.vn/ .camau.vn/ .lamdong.vn/ .travinh.vn/ .caobang.vn/ .langson.vn/ .tuyenquang.vn/ .daklak.vn/ .laocai.vn/ .vinhlong.vn/ .daknong.vn/ .longan.vn/ .yenbai.vn/ .dienbien.vn/ .ninhbinh.vn/ .phuyen.vn/ .dongnai.vn/ .ninhthuan.vn/ .cantho.vn/ .dongthap.vn/ .phutho.vn/ .danang.vn/ .gialai.vn/ .quangbinh.vn/ .haiphong.vn/ .hagiang.vn/ .quangngai.vn/ .bacninh.vn/ .hanam.vn/ .quangnam.vn/ .bentre.vn/ .thaibinh.vn/ .hatinh.vn/ .quangninh.vn/ .binhthuan.vn/ .angiang.vn/ .haiduong.vn/ .quangtri.vn/ .namdinh.vn/ .haugiang.vn/ .soctrang.vn/ .vinhphuc.vn/ .bacgiang.vn/ .hoabinh.vn/ .sonla.vn/ .hanoi.vn/ .backan.vn/ .hungyen.vn/ .tayninh.vn/ .nghean.vn/ .baclieu.vn/ .khanhhoa.vn/ .thainguyen.vn Miễn phí 150.000đ 100.000đ 260.000đ
Tên miền có 1 ký tự .VN Miễn phí 40.000.000đ 100.000đ 40.110.000đ
Tên miền có 2 ký tự .VN Miễn phí 10.000.000đ 100.000đ 10.110.000đ

WINNET HÂN HẠNH ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN, VÀ PHỤC VỤ BẠN!!!